Gimnastyka dla smyka.

Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Jednym ze wskaźników prawidłowego rozwoju oraz statycznej i dynamicznej sprawności ciała jest postawa. O wadach postawy ciała mówi się w przypadku odchyleń od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej.

Wiek przedszkolny uważany jest z okres krytyczny dla kształtowania postawy.

W tym okresie występują najczęściej różnego rodzaju nieprawidłowości w postawie ciała, które rozwijają się i przekształcają w wady. Najwięcej przypadków wad postawy zaczyna się uwidaczniać około piątego roku życia dziecka. Zatem gimnastyka jest skierowana głównie do dzieci młodszych nie wymagających jeszcze postępowania rehabilitacyjnego.

Właśnie te dzieci wymagają dodatkowej dawki ruchu- ruchu korekcyjnego połączonego ze zwykłą gimnastyką.

Cele zajęć gimnastyka dla smyka to:

troska o harmonijny rozwój organizmu i o trzymanie prawidłowej postawy ciała

nauka przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała

przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy ciała

wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci


Metody jakimi realizowane są zadania to najczęściej:

zadaniowo naśladowcze

gry i zabawy ruchowe

Czego oczekujemy po systematycznym uczestniczeniu dziecka w zajęciach Gimnastyki dla smyka:

dziecko będzie przyjmowało prawidłową postawą postawę ciała

powtórzy poprawnie ćwiczenia

będzie aktywnie uczestniczyć w grach i zabawach z elementami korektywy