Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia terapeutyczne.

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej.

Celem Terapii Ręki jest usprawnienie i stymulacja precyzyjnych ruchów palców i dłoni (tzw. motoryka mała) oraz dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim kształtów, faktur i struktur. Przede wszystkim celem terapii jest osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego (jedzenie, mycie, ubieranie się, rozbieranie się, rysowanie, kolorowanie, pisanie).

Czym jest terapia ręki?

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy jak szycie czy pisanie.

...zastanów się nad terapią ręki.

Dodatkowymi walorami terapii jest to, że uczy ona cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).
Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka, poprzedzone są krótką diagnostyką skoncentrowaną na zorientowanie się w stopniu trudności dziecka.


Gimnastyka korekcyjna.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:
ziałanie profilaktycznie,
eliminowanie wad postawy,
kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
zapewninienie wszechstronnego rozwoj fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.


Zajęcia logopedyczne.

Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka. Stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć.
Rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany. Niektóre dzieci charakteryzują wady wymowy, inne opóźniony rozwój wymowy lub niechęć do mówienia, a jeszcze inne zaburzenia słuchu fonematycznego czy też zaburzenia analizy i syntezy słuchowej.
Występowanie tych zaburzeń ma istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym, dlatego też wprowadzenie dodatkowych zabaw ma na celu rozbudzanie aktywności słownej dzieci, wpływających na rozwój ich mowy.

Cele zajęć logopedycznych to m.in.:

wyrabianie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
usprawnianie motoryki narządów mowy,
rozwijanie i doskonalenie artykulacji,
stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
rozwijanie percepcji słuchowej przez kształcenie wrażliwości słuchowej,
ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi,
wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami mowy.

Czym jest logopedia?

Logopedia jest to nauka o kształtowaniu właściwej mowy w okresie jej rozwoju i jej doskonaleniu w późniejszym okresie (logopedia ogólna), a także o usuwaniu różnego rodzaju wad i zaburzeń mowy (logopedia specjalna).
Więcej informacji na Wikipedia


Trening Umiejętności Społecznych.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to zajęcia odbywające się w małych grupach mające na celu wzmacnianie dziecka w wielu sytuacjach życia codziennego.
Podczas regularnych spotkań o charakterze zabawy i określonej strukturze, dziecko poszerza swoje kompetencje społeczne, uczy się rozpoznawać i nazywać emocje własne oraz innych osób, ma możliwość poszerzania swoich granic.
Zajęcia TUS są pełne empatii, zrozumienia, uważności, szacunku. TUS jest formą zajęć dodatkowych o wielkim potencjale poprzez możliwość stosowania różnorodnych form i metod pracy. Podczas zajęć rozmawiamy, słuchamy, analizujemy, zastanawiamy się i przypuszczamy, marzymy, tańczymy, śmiejemy się, rysujemy, oddychamy, robimy scenki dramowe, nazywamy uczucia i emocje, odwołujemy się do swoich doświadczeń, uczymy się zasad wzajemnego szacunku, dobrze się bawimy.

Co nas wyróżnia?

Prowadzimy zajęcia na podstawie autorskich pomysłów, wykorzystujemy najnowszą literaturę skierowaną do dzieci odwołującą się do zasad, zachowań, emocji, uczuć. Zajęcia prowadzone są w przedszkolu dzięki czemu dobrze się znamy, mamy możliwość dostosowania treści zajęć do aktualnych potrzeb dzieci, możliwość analizy trudności które pojawiły się w grupie przedszkolnej.


Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna (SI) to forma zajęć dodatkowych której celem jest wsparcie dziecka z trudnościami w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców napływających ze świata. Zajęcia SI odbywają się zwykle 30-45 minut raz lub dwa razy w tygodniu (w zależności od potrzeb dziecka) na specjalnej sali z wykorzystaniem różnorodnego specjalistycznego sprzętu: hamaków, bujaczek, kokonów, drabinek, platform, desek do balansowania i utrzymywania równowagi, piłek, masażerów, trampolin, zapachowych kubeczków, woreczków gimnastyczncyh, dysków sensorycznych oraz wielu innych akcesoriów dostosowanych do potrzeb konkretnego dziecka.
Zajęcia integracji sensorycznej są dla dziecka dobrą, ciekawą zabawą która odpowiada na jego sensoryczne potrzeby.