kadra

Nasza Kadra

Naszą kadrę pedagogiczną tworzy zespół kreatywnych nauczycieli, dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Wszyscy są absolwentami uczelni pedagogicznych, posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i stale podnoszą swoje kwalifikacjie poprzez udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych. W swojej pracy stosują nowatorskie osiągnięcia dydaktyczne w zakresie nauczania, rozwijania zainteresowań, zdolności i sprawdzania postępów dziecka. Cechuje ich otwartość, empatia, umiejętność organizacji i kreatywność w działaniu. Nastawieni są na zaspakajanie indywidualnych potrzeb i pobudzanie zainteresowań zgodnie z możliwościami intelektualnymi każdego dziecka. Najważniejsze jest jednak to, że kochają pracę z dziećmi, wykonują ją z pasją , jak również posiadają predyspozycje do wykonywanego zawodu.

Nasza Dyrekcja


Gucio ładuje dane...

Nasze Nauczycielki


Gucio ładuje dane...

Panie Asystentki i Nauczycielki Wspomagające


Gucio ładuje dane...