Zabawy z językiem angielskim.

Nadrzędnym celem zajęć zarówno w grupie młodszej jak i starszej jest budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych. Ponadto, dodatkowe zajęcia pomogą wesprzeć dziecko jednocześnie w różnych obszarach rozwoju - fizycznym, społecznym, emocjonalnym, poznawczym i komunikacyjnym. Na zajęciach nie zabraknie również zajęć kulturowych – gdzie dzieci poznają zwyczaje panujące w Wielkiej Brytanii, zajęć typu Crafts&Arts – gdzie będą mogły stworzyć coś samodzielnie, a także rymowanek, wierszyków, piosenek, wyliczanek i książek.