Pełna oferta Gucio

Cześć, zapraszamy do nas - Gucio

Niepubliczne Przedszkole Gucio funkcjonuje przez cały rok w godzinach 6.30-17.00. Dysponujemy 4 przytulnymi salami, bogato wyposażonymi w zabawki, gry i pomoce dydaktyczne. Posiadamy również plac zabaw zapewniający dzieciom możliwość podejmowania wybranej aktywności ruchowej i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
Realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez codzienne zajęcia edukacyjne prowadzone przez doświadczonych nauczycieli różnorodnymi innowacyjnymi metodami, dostosowanymi do wieku dziecka. Podstawowe zajęcia uatrakcyjniane są zabawami sensorycznymi pobudzającymi zmysły dziecka oraz usprawniające takie zakresy jak np: motoryka mała, motoryka duża, koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Cele naszej działalności

 • Wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja każdego małego człowieka.
 • Przygotowanie dzieci do podjęcia przez nie pełnej gotowości szkolnej.
 • Stwarzanie jak najlepszych warunków sprzyjających odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności.
 • Rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami i zainteresowaniami, pielęgnowanie jego wrodzonych talentów.
 • Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków.
 • Wspomaganie dzieci w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiednie programy stymulujące naturalny rozwój dziecka.
 • Wychowanie przez czytanie, które wszechstronnie rozwija dziecko emocjonalnie, moralnie i intelektualnie.
 • Rozwijanie kreatywności i myślenia twórczego poprzez odkrywanie i rozwijanie zdolności poznawczych możliwych dzięki procesom emocjonalnym i intuicyjnym.

Nasze Wartości

 • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo.
 • Sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu rozwijają się w atmosferze ciepła i zrozumienia, mają poczucie własnej wartości, czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dzięki ustawicznemu samokształceniu proponuje wychowankom ciekawe zajęcia edukacyjne dostosowane do zmieniającej się rzeczywistości.
 • Pragniemy kształtować dzieci w duchu tolerancyjności, ucząc je empatii i szacunku do każdego człowieka.
 • Tworzenia atmosfery ciepła, życzliwości i zrozumienia dla naszych wychowanków.
 • Wspomaganie dzieci w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu świata poprzez gry i zabawy uznawane przez nas za najlepszą formę przekazywania wiedzy oraz odpowiednie programy stymulujące naturalny rozwój dziecka.
 • Współpracujemy z rodzicami mając na celu ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym.
 • Pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania rodziny.

Programy autorskie

Czytające Przedszkole Gucio

Promujemy czytelnictwa aby wykształcić u dzieci pozytywne skojarzenia związane z książką oraz nawyku codziennego czytania. Stały kontakt z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka.

Przyroda to Skarb

Wzbudzamy w dzieciach potrzeby przebywania i działania w świecie przyrody, poszerzamy wiedzę ekologiczną, uwrażliwiamy na piękno przyrody, wyrabiamy tolerancję do wszystkiego, co żyje.

mgr Beata Smolińska

Zabawy z elementami jogi i masażyki

Autorski program relaksacyjny,pobudzający myślenie i uważność.

mgr Dominika Głowińska

Zdrowie na Talerzu

Poszerzamy wiadomości dzieci na temat wychowania zdrowotnego, wyrabiamy prawidłowe nawyki prozdrowotnych, propagujemy zdrowy styl życia. Uczymy o niezbędnych składnikach odżywczych odpowiadających potrzebom organizmu.

mgr Marta Bor-Piskorz
mgr Aleksandra Witkowska

Empatyczny Przedszkolak

Wspieramy rozwój emocjonalno-społecznego dzieci, rozwijamy zdolności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji własnych i cudzych, wzmacniamy samoświadomość i poczucie własnej wartości.

mgr Anna Balcerzak

Rekrutacja wciąż trwa!

W ramach czesnego

Posiłki z własnej kuchni

Nasze przedszkolaki korzystają z własnej kuchni, która codziennie wymyśla atrakcyjne menu i przygotowuje cztery pyszne i świeże posiłki.

Nauka Języka Angielskiego

Nasze dzieci uczą się języka angielskiego w formie gier i zabaw.

Glottodydaktyka

Edukacja językowa dzieci, której celem jest dobre przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomości ortograficznej.

Dopasowane godziny pracy

Mając na uwadze czas rodziców nasze przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 17:00.

Grupowe zajęcia logopedyczne i szachy

W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych przedszkolaków oraz umiejętności strategiczne.

Zajęcia ruchowo-gimnastyczne

Pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu oraz rozwój orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

Nowoczesne metody pracy

W realizacji naszych celów zapewniamy wykorzystanie elementów nowoczesnych metod pracy:

 • Pedagogiki zabawy.
 • Glottodydaktyki prof. Rocławskiego.
 • „Dziecięcej matematyki” prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
 • Metody kinezjologii edukacyjnej Dennisona.
 • Metody twórcze z wychowaniu fizycznym.
 • Metodę „Dobrego startu” Z. Bogdanowicz.
 • Metody oparte na neurodydaktyce TOC-uś, czyli przyjazne pracy mózgu.

Nasi Absolwenci

Absolwent naszego przedszkola na miarę swoich indywidualnych możliwości:

 • Rozwija swoje talenty i uzdolnienia.
 • Zna swoją wartość i buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Jest przygotowany do podjęcia nauki szkolnej, wykazuje się dojrzałością emocjonalną i społeczną.
 • Potrafi współdziałać w grupie, przestrzega ustalonych reguł.
 • Jest w znacznym stopniu samodzielny, zaradny, komunikatywny, otwarty, pomocny, wrażliwy i twórczy.
 • Wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania.

Nasi Partnerzy

Przedszkole Gucio współpracuje z następującymi partnerami:

Aktywność Przedszkolaków

Trening uważności

Celowe skierowanie uwagi dzieci na to, czego doznaje się w danej chwili - tu i teraz. Chcielibyśmy aby nasze przedszkolaki doświadczały czegoś w danym momencie. Jednak nie chodzi o myśli, o pytania - co to oznacza? Dziecko nie zastanawia się nad tym, tylko wycisza emocje i odsuwa umysł "na bok", by mógło skupić się na doświadczeniu chwili obecnej, by mógł przyjmować i postrzegać docierające do niego informacje jasno i bez ładunku emocjonalnego.

W naszym przedszkolu bardzo dużo jest zabaw sztuką filmową i teatralną

Zabawy polegają na odgrywaniu przez dzieci powierzonych im ról podczas inscenizacji teatralnych, które wystawiane są dla innych grup przedszkolnych, rodziców czy zaproszonych gości.

Warsztaty plastyczne – tworzenie różnymi technikami

Zajęcia plastyczne – malowanie farbami: tempera, akwarela; rysowanie pastelami suchymi i mokrymi, węglem i świecą; wykonywanie prac przestrzennych, wykorzystanie farb klejowych i masy solnej, wydzieranki; prace konstrukcyjne z użyciem różnorodnych technik plastycznych. Zajęcia rozwijają zręczność manualną dłoni, wyobraźnię, twórczą aktywność dziecka i ekspresję plastyczną, a także rozwijają umiejętność posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi oraz umiejętne operowanie różnorodnymi narzędziami i materiałem.

Zajęcia muzyczne

Zajęcia mają na celu rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, kształtowanie społecznych postaw i zachowań, nabywanie umiejętności kontaktowania się i współdziałania w grupie, rozwijanie silnej woli, budzenie wiary we własne siły i celowości podejmowanych wysiłków oraz wyrabianie umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności.

Co o nas piszą Rodzice

Gucio to świetne przedszkole, urozmaicone zajęcia i sporo kontaktu z językiem angielskim. Jest bogata oferta zajęć dodatkowych, dzięki czemu maluchy mogą rozwijać pasje bez konieczności zawożenia ich po południu na zajęcia na mieście. Przedszkole stawia nacisk na naukę samodzielności, co jest dużą zaletą placówki. Drugi raz również posłałabym moje dzieci do Gucia.

Panie opiekujące się naszymi dziećmi są bardzo zaangażowane w swoją pracę. Bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego z osobna. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co pozwala skupić się maluchom na pracy.Krótko mówiąc jest to miejsce, z którego dziecku jest trudno wyjść. To absolutny wzór do naśladowania dla innych placówek.

Do przedszkola Gucio uczęszcza moja córka Alicja. Jako rodzic jestem bardzo zadowolony z opieki oraz rodzaju zajęć, które przedszkole oferuje. Atmosfera w grupie Skrzaty jest ciepła i fantastyczna o czym świadczy fakt, że moje dziecko nie chce wracać szybko do domu. W przyjaznej atmosferze dzieci bawią się ucząc wielu istotnych rzeczy.

Wysokość opłat podstawowych

Awesome Image

Wpisowe

400 PLN

Awesome Image

Czesne

600 PLN/MC

Awesome Image

Dodatkowa Godzina

20 PLN/Godz

Awesome Image

Spóźnienie

25 PLN/Godz

Zajęcia płatne dodatkowe

Awesome Image

Gimnastyka korekcyjna

35 PLN/MC

Awesome Image

Indywidualna logopedia

60PLN/H

Awesome Image

Taniec towarzyski

30 PLN/MC

Awesome Image

Karate

40 PLN/MC

Awesome Image

Warsztaty ceramiczne

40 PLN/MC

Awesome Image

Piłka nożna

40 PLN/MC

Awesome Image

Robotyka

40 PLN/MC