Terapia Ręki

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej.

Celem Terapii Ręki jest usprawnienie i stymulacja precyzyjnych ruchów palców i dłoni (tzw. motoryka mała) oraz dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim kształtów, faktur i struktur. Przede wszystkim celem terapii jest osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego (jedzenie, mycie, ubieranie się, rozbieranie się, rysowanie, kolorowanie, pisanie).

Czym jest terapia ręki?

Ręka, jako wyspecjalizowany narząd, odpowiedzialna jest w naszym ciele za wiele funkcji. Jej doskonałość polega na tym, że służy nam jako silne narzędzie do popychania, podnoszenia, siłowania się, a jednocześnie potrafi wykonywać bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy jak szycie czy pisanie.

...zastanów się nad terapią ręki.

Dodatkowymi walorami terapii jest to, że uczy ona cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Doskonale uzupełnia terapię logopedyczną dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej (biologiczne podłoże powiązania precyzji ruchów palców dłoni z jakością wymowy i rozwojem mowy).
Ćwiczenia dobierane są indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka, poprzedzone są krótką diagnostyką skoncentrowaną na zorientowanie się w stopniu trudności dziecka.