Terapia Ręki

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej.

Jesteśmy przedszkolem reagującym na potrzeby naszych podopiecznych. Zaobserwowaliśmy, że coraz więcej dzieci na problemy z czynnościami manualnymi. Dlatego też nasza kadra ukończyła szkolenie "Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż".

Zapewniamy (bezpłatnie) uczestniczenie w zajęciach z terapii ręki.

Czym jest terapia ręki?

Terapia ręki uczy cierpliwości i stymuluje koncentrację uwagi. Stanowi doskonałe uzupełnienie terapii logopedycznej, dzięki silnej podstawie neurofizjologicznej.
Ćwiczenia dobierane są do indywidualnych potrzeb i sprawności każdego dziecka. Terapię poprzedza krótka diagnostyka, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Rozpoczynając terapię ręki, należy dokonać wnikliwej obserwacji i diagnozy dziecka nie tylko pod kątem funkcjonowania samej ręki, ale także ewentualnych zaburzeń i dysfunkcji całego organizmu.
Diagnoza jest podstawą, która pozwala wytyczyć cele (nadrzędne i szczegółowe) oraz przygotować indywidualnie dobrany plan terapii dla danego dziecka.

Na czym polega terapia ręki?

Prowadzona terapia ręki polega na wykonywaniu i doskonaleniu różnych czynności manualnych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dziecka.
Terapia ręki ma na celu:

  • - usprawnianie precyzji ruchów rąk
  • - wyuczenie zdolności skupienia uwagi, patrzenia
  • - wzmacnianie koncentracji
  • - poprawę koordynacji wz=rokowo-ruchowej
  • - przekroczenie linii środkowej ciała