Rytmika

Muzyka doskonale wpływa na mózg. Dzieci, które dużo muzykują, są bardziej inteligentne, co niejednokrotnie potwierdzali badacze naukowi, kształcenie muzyczne jest wskazane, ponieważ zapewnia wszechstronny rozwój.
Rytmika to nic innego, jak metoda wychowania muzycznego dzieci oparta na różnych formach muzykowania. Podczas zajęć dzieci: tańczą, śpiewają, grają na instrumentach. Ważnym elementem rytmiki jest improwizowanie w zakresie ruchowym oraz instrumentalnym. Dzieci uczą się wyczuwać i słyszeć rytm, same próbują rytmicznie grać lub tańczyć. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków - wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum.
Dzieci w trakcie zajęć wykonują różne formy aktywności, które nie tylko mają na celu rozwój muzyczny , lecz także ich rozwój ogólny i zaspokajanie potrzeby ruchu. Rytmika powoduje, że dziecko staje się wrażliwe na muzykę,na sztukę, sprawne fizycznie.

Do najważniejszych zalet rytmiki należy:
- wykształcenie koordynacji ruchowej,
- zdolność do rozpoznawania wielu różnych dźwięków,
- zdobycie zdolności muzycznych,
- zdobycie sprawności umysłowych,
- poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej,
- kształtowanie samodzielności dziecka,
- obycie dziecka z występami publicznymi,
- ćwiczenie umiejętności pracy w grupie.