MC PROGRAM - Autyzm

Drodzy Rodzice

Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, a przede wszystkim potrzebom Waszych dzieci, na terenie naszego przedszkola prowadzimy program terapeutyczno - przedszkolny MC PROGRAM, mający na celu optymalizację rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu. W ramach MC PROGRAM zapewniamy:

  • specjalistyczne zajęcia indywidualne i grupowe w wymiarze od 15 do 40 godzin tygodniowo (w zależności od potrzeb i możliwości dziecka),
  • wykorzystywanie metod potwierdzonych naukowo (m.in. ESDM, ABA, PECS)
  • stały nadzór psychologa, pedagoga, logopedy i fizjoterapeuty nad rozwojem Waszego dziecka
  • zajęcia w małych grupach (4-8 osób)
  • możliwość integracji z rówieśnikami prawidłowo rozwijającymi się ze wparciem asystenta,
  • wyżywienie w trakcie pobytu dziecka

Cena zajęć od 450 zł / miesiąc. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt

Małgorzata Chmielewska

Zajęcia prowadzi Pani Małgorzata, psycholog, pedagog, terapeuta, superwizor i szkoleniowiec. Od 2000 roku nieprzerwanie pomaga dzieciom z autyzmem i innymi zaburzeniami z autystycznego spektrum, dzieciom nieśmiałym i wycofanym z kontaktów społecznych, dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze oraz ich rodzinom. Współpracuje z licznymi specjalistami i ośrodkami w kraju i za granicą. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla rodziców i profesjonalistów, a także

  • założycielka Centrum Terapii Autyzmu SOTIS. współtwórczyni idei kompleksowej terapii dzieci z autyzmem
  • autorka MC PROGRAM (program terapeutyczno-przedszkolny dla dzieci z autyzmem)
  • absolwentka dwuletniego Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom organizowane przez Fundację Synapsis, dwuletniego Studium Psychoterapii Rodzin organizowane przez Grupę Synapsis
  • ukończyła m.in. kursy Early Start Denver Model (ESDM), Stosowaną Analizę Zachowania (ABA), pracy logopedycznej (m.in. Metody Wczesnej Nauki Czytania prof. Jagody Cieszyńskiej), Wspomagające i Alternatywne Metody Komunikacji (m.in. kurs AAC pod kierownictwem mgr Aliny Smyczek, PECS), metody stymulacyjne (m.in. metody stymulacyjno - rozwojowej Fundacji Synapsis, Metody Handle), metody pracy nad zachowaniem u dzieci (m.in. proaktywnych i reaktywnych metod pracy nad zachowaniami trudnymi w ujęciu TEACCH, metody Carole Sutton).