Warsztaty Guciolandia

Zapraszamy na Guciolandię

To bezpłatne warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat. W czasie cotygodniowych spotkań wspieramy dziecięcą twórczość w zajęciach plastycznych, uczymy metodą zabawową, zapewniamy sporą dawkę ruchu przy muzyce, czytamy wartościowe książeczki.

Warsztaty odbywają się w poniedziałki i czwartki w godz. 15:45 - 17:00 w Niepublicznym Przedszkolu Gucio

Ważne informacje

  • nie wchodzimy na salę bez nauczyciela,

  • rozbieramy się w szatni na wolnych miejscach,

  • dziecko na salę może wejść tylko z jednym rodzicem,

  • ubierz dziecko wygodnie - będziemy się dużo ruszać,
  • przynieś obuwie na zmianę - zadbaj o czystość sali oraz o bezpieczeństwo dziecka podczas zabaw ruchowych,
  • weź dla dziecka zapasowe ubranie - podczas zajęć plastycznych możemy się lekko ubrudzić,
  • dobierz swój strój i obuwie, tak żebyś mogła aktywnie uczestniczyć w zajęciach razem z dzieckiem,
  • jeśli pomimo zgłoszenia nie możecie przyjść na zajęcia poinformuj nas o tym telefonicznie lub kliknij na link odwołujący zgłoszenie w mailu, który prześlemy na Twoją skrzynkę po zgłoszeniu,
  • jeśli masz pytania napisz do nas lub zadzwoń 24 365 05 26.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dla rodziców z dziećmi „Guciolandia”. Formularz należy wypełnić przed każdym spotkaniem.
Wysłanie formularza jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Nie ma zaplanowanych zajęć w najbliższym terminie.

Regulamin warsztatów Guciolandia

1. Przedszkole Gucio przy ul. Żyznej 21a, 09-410 Płock, prowadzi otwrte i bezpłatne warsztaty Guciolandia dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat.
2. Warsztaty odbywają się w poniedziałki i czwartki od 15:45-17:00. O każdej zmianie terminu przedszkole informuje drogą e-mailową lub telefonicznie.
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej Przedszkola Gucio.
4. Formularz należy wypełnić przed każdym spotkaniem. W przypadku warsztatów w poniedziałek należy wysłać zgłoszenie najpóźniej do piątku. Natomiast w przypadku zajęć odbywających się w czwartek zgłoszenie powinno być wysłane najpóźniej do wtorku.
6. Na warsztaty dziecko przychodzi z jednym rodzicem lub opiekunem.
7. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun.
8. Na terenie przedszkola dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką osoby pełnoletniej ( rodzica/ opiekuna).
9. W przypadku pozostawienia dziecka bez opieki Przedszkole Gucio nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo.
10. W Przedszkolu obowiązuje zmiana obuwia zarówno dla dzieci jak i dla opiekuna. Okrycie wierzchnie oraz obuwie zostawiamy w szatni lub przed salą zabaw. Za pozostawione przedmioty wartościowe Przedszkole Gucio nie ponosi odpowiedzialności.
11. Rodzic lub opiekun ponosi odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dziecko na osobach lub własności Przedszkola.
12. Podczas warsztatów dzieci wraz z rodzicami pozostają w sali zabaw. Obowiązuje zakaz odwiedzania innych sal Przedszkola.
13. Na sali zabaw obowiązuje zakaz spożywania posiłków . Jeśli istnieje taka konieczność , posiłek można spożywać we wskazanym przez nauczyciela miejscu, poza salą zabaw.
14. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu(tj. Imienia i nazwiska dziecka, imienia i nazwiska rodzica, adresu e-mail, numeru telefonu ) w celach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Przedszkole Gucio.
15. Przedszkole nie udostępnia pozyskanych danych innym instytucjom.
16. Dokonując rejestracji rodzic/ opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem oraz w pełni go akceptuje.