Gimnastyka korekcyjna.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu:
- ziałanie profilaktycznie,
- eliminowanie wad postawy,
- kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,
- zapewninienie wszechstronnego rozwoj fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

Aby zapobiec wadom postawy u przedszkolaków należy dostarczyć dzieciom zorganizowane formy aktywności ruchowej w rozszerzonym wymiarze i wprowadzić elementy gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.